Schiessabende 21/22

Wanderpokalschiessen Toni Pfeilschifter vom 29.10.2021

1. Johann Semmelbauer 79,4 Teiler
2. Alois Holzinger 91,8 Teiler
3. Wolfgang Plötz jun. 69,7 Teiler
4. Hans Kollmer 101,9 Teiler
5. Franz Pillmeier 64,6 Teiler
6. Josef Meier 106,9 Teiler
7. Wolfgang Plötz sen. 110,7 Teiler
8. Thomas Müller 146,2 Teiler
9. Sabine Pillmeier 149,1 Teiler
10. Leoni Pillmeier 165,4 Teiler
11. Armin Hruby 188,7 Teiler
12. Richard Groitl 293,3 Teiler
13. Franz Michl Teiler

Schiessmodus: Gewinner war derjenige, der am nächsten zum 84 Teiler lag.


Erntedankschiessen vom 01.10.2021

1. Armin Hruby 7,5 Teiler
2. Wolfgang Plötz jun. 27,7 Teiler
3. Werner Pollak 43,6 Teiler
4. Josef Meier 56,6 Teiler
5. Hans Kollmer 60,6 Teiler
6. Alois Holzinger 64,3 Teiler
7. Johann Semmelbauer 62,3 Teiler
8. Martina Seidl 75,7 Teiler
9. Sabine Pillmeier 123,6 Teiler
10. Maria Hutterer 145,2 Teiler
11. Franz Pillmeier 240,4 Teiler
12. Richard Groitl 248,4 Teiler

Franz Pillmeier – Gedächtnisschiessen vom 17.09.21

1. Johannes Lins 19,7 Teiler
2. Thomas Müller 33,7 Teiler
3. Johann Semmelbauer 48,3 Teiler
4. Sabine Pillmeier 52,3 Teiler
5. Werner Pollak 60,0 Teiler
6. Franz Pillmeier 73,4 Teiler
7. Alois Holzinger 96,3 Teiler
8. Martina Seidl 121,0 Teiler
9. Caroline Hirmer 127,1 Teiler
10. Wolfgang Plötz sen. 129,1 Teiler
11. Andreas Hirmer 131,3 Teiler
12. Selina Kirchberger 136,6 Teiler
13. Richard Groitl 144,2 Teiler
14. Leonie Pillmeier 151,9 Teiler
15. Emma Pfeilschifter 196,3 Teiler
16. Patrick Blüml 231,5 Teiler
17. Armin Hruby 236,8 Teiler
18. Josef Meier 309,9 Teiler
19. Maria Hutterer 333,3 Teiler
20. Anton Pfeilschifter    

Alois – Babl – Gedächtnisschiessen vom 04.09.21

1. Maria Hutterer 24,5 Teiler
2. Sabine Pillmeier 86,1 Teiler
3. Wolfgang Plötz jun. 86,4 Teiler
4. Wolfgang Plötz sen. 91,9 Teiler
5. Werner Pollak 110,4 Teiler
6. Alois Holzinger 119,7 Teiler
7. Roswitha Semmelbauer 132,6 Teiler
8. Richard Groitl 143,9 Teiler
9. Martina Seidl 158,8 Teiler
10. Manfred Hruby 169,4 Teiler
11. Johann Semmelbauer 194,2 Teiler
12. Josef Meier 216,3 Teiler
13. Armin Hruby 308,9 Teiler
14. Franz Pillmeier 356,2 Teiler
15. Beate Holzinger