Schiessabende 10-11

Franz Pillmeier Gedächtnispokal 15.04.2011

 

1. Thomas Müller    9,1   Teiler
2. Sabine Pillmeier    36,5   Teiler
3. Andreas Holzinger    57,3   Teiler
4. Markus Müller    59,6 Teiler
5. Wolfgang Plötz    61,3 Teiler
6. Franz Pillmeier    76,2 Teiler
7. Thomas Staudacher    85,0 Teiler
8. Josef Wanninger sen.    86,3 Teiler
9. Armin Hruby    88,1 Teiler
10. Ludwig Wanninger    95,0 Teiler
11. Richard Groitl    95,7 Teiler
12. Martina Groitl    97,9 Teiler
13. Reinhold Traurig    98,0 Teiler
14. Maria Hutterer    106,7 Teiler
15. Alois Holzinger    118,4 Teiler
16. Gfere Hirmer    126,9 Teiler
17. Andreas Hruby    132,5 Teiler
18. Sem Semmelbauer    155,3 Teiler
19. Franz Michl    175,3 Teiler
20. Toni Pfeilschifter    197,0 Teiler
21. Heinz Hutterer    206,5 Teiler
22. Sabine Wanninger    227,2 Teiler
23. Nicole Hirmer    275,0 Teiler

 

Geburtstagsscheibe 01.04.2011

 

1. Thomas Müller 30,7 Teiler
2. Alois Holzinger 38,3 Teiler
3. Andreas Holzinger 55,7 Teiler
4. Franz Pillmeier 62,6 Teiler
5. Andreas Hruby 77,5 Teiler
6. Wolfgang Plötz 85,4 Teiler
7. Martina Groitl 88,6 Teiler
8. Werner Pollak 95,3 Teiler
9. Josef Meier 107,3 Teiler
10. Richard Groitl 133,3 Teiler
11. Josef Haberl 134,3 Teiler
12. Luk Wanninger 168,1 Teiler
13. Sabine Pillmeier 169,0 Teiler
14. Toni  Pfeilschifter 185,4 Teiler
15. Manfred Hruby 200,3 Teiler
16. Armin Hruby 219,7 Teiler
17. Lena Wanninger 248,4 Teiler
18. Alfred Haberl 276,9 Teiler

 

 

 

Schießabend 18.02.2011

1 Andreas Holzinger 33,3 Teiler
2 Alois Holzinger 60,0 Teiler
3 Elena Wanninger 62,9 Teiler
4 Ludwig Wanninger 72,0 Teiler
5 Wolfgang Plötz sen. 72,3 Teiler
6 Josef Wanninger 88,0 Teiler
7 Toni Pfeilschifter 96,6 Teiler
8 Armin Hruby 101,1 Teiler
9 Franz Pillmeier 128,2 Teiler
10 Richard Groitl 140,5 Teiler
11 Josef Plötz 145,0 Teiler
12 Andreas Daiminger 156,2 Teiler
13 Sabine Pillmeier 196,3 Teiler
14 Andreas Hirmer 214,6 Teiler
15 Franz Michel 236,8 Teiler
16 Maria Hutterer 240,0 Teiler
17 Hans Semmelbauer 245,7 Teiler
18 Nicole Hirmer 352,1 Teiler

 

Schießabend 04.02.2011

1. Franz Pillmeier 25,4 Teiler
2. Nicole Hirmer 51,4 Teiler
3. Richard Groitl 60,9 Teiler
4. Johann Semmelbauer 68,7 Teiler
5. Sabine Pillmeier 72,5 Teiler
6. Josef Plötz 87,2 Teiler
7. Armin Hruby 88,8 Teiler
8. Alois Holzinger 109,3 Teiler
9. Andreas Hruby 174,6 Teiler
10. Maria Hutterer 196,4 Teiler
11. Toni Pfeilschifter 265,4 Teiler

 

 

Schießabend 21.01.2011

1. Franz Pillmeier 13,6 Teiler
2. Ludwig Wanninger 20,9 Teiler
3. Anton Pfeilschifter 46,1 Teiler
4. Tom Staudacher 64,1 Teiler
5. Wolfgang Plötz 69,7 Teiler
6. Alois Holzinger 72,6 Teiler
7. Josef Plötz 75,7 Teiler
8. Johann Semmelbauer 86,3 Teiler
9. Elena Wanninger 95,3 Teiler
10. Richard Groitl 135,8 Teiler
11. Martina Groitl 140,4 Teiler
12. Andreas Hirmer 164,3 Teiler
13. Maria Hutterer 181,8 Teiler
14. Armin Hruby 202,0 Teiler
15. Heinz Hutterer 203,5 Teiler
16. Manfred Groitl 211,0 Teiler
17. Franz Michl 222,5 Teiler
18. Andreas Daiminger 258,9 Teiler

 

 

Nikolausschießen 03.12.2010

1. Sabine Pillmeier 34,6 Teiler
2. Armin Hruby 39,5 Teiler
3. Gerlinde Plötz 42,2 Teiler
4. Wolfgang Plötz 43,3 Teiler
5. Ludwig Wanninger 55,8 Teiler
6. Andreas Hirmer 67,4 Teiler
7. Franz Pillmeier 73,5 Teiler
8. Nicole Hirmer 91,4 Teiler
9. Manfred Hruby 98,7 Teiler
10. Anton Pfeilschifter 131,8 Teiler
11. Richard Groitl 185,2 Teiler
12. Elena Wanninger 190,6 Teiler
13. Andreas Daiminger 199,3 Teiler
14. Franz Michl 222,3 Teiler
15. Sabine Wanninger 223,0 Teiler
16. Maria Hutterer 224,0 Teiler
17. Roswitha Semmelbauer 248,7 Teiler
18. Matthias Daiminger 308,4 Teiler
19. Fanni Groitl 352,1 Teiler

 

 

 

 

Wanderpokal 19.11.2010

 

Gewonnen hatte der mit dem besten Blattl.
Der Wanderpokal wird so lange ausgeschossen, bis ihn ein Schütze dreimal gewonnen hat.

1. Franz Pillmeier 39,0 Teiler
2. Ludwig Raab 48,7 Teiler
3. Markus Müller 57,1 Teiler
4. Armin Hruby 62,6 Teiler
5. Wolfgang Plötz jun. 65,8 Teiler
6. Nicole Hirmer 67,4 Teiler
7. Richard Groitl 83,3 Teiler
8. Josef Wanninger 93,0 Teiler
9. Johann Semmelbauer 93,3 Teiler
10. Thomas Müller 97,9 Teiler
11. Andreas Holzinger 106,7 Teiler
12. Elena Wanninger 111,9 Teiler
13. Ludwig Wanninger 129,3 Teiler
14. Alois Holzinger 129,5 Teiler
15. Sabine Pillmeier 130,5 Teiler
16. Josef Plötz 138,2 Teiler
17. Toni Pfeilschifter 150,0 Teiler
18. Maria Hutterer 180,8 Teiler
19. Brigitte Müller 399,6 Teiler
20. Fanni Groitl 759,3 Teiler

 

 

 

 

Martinigansschießen 05.11.2010

 

1. Thomas Staudacher 10,1 Teiler
2. Andreas Hruby 23,5 Teiler
3. Andreas Daiminger 29,4 Teiler
4. Wolfgang Plötz 57,7 Teiler
5. Sabine Pillmeier 58,4 Teiler
6. Andreas Holzinger 62,4 Teiler
7. Werner Pollak 67,3 Teiler
8. Florian Haller 79,2 Teiler
9. Sabine Wanninger 87,0 Teiler
10. Maria Hutterer 94,8 Teiler
11. Elena Wanninger 95,2 Teiler
12. Luk Wanninger 105,9 Teiler
13. Manfred Hruby 113,5 Teiler
14. Alois Holzinger 114,1 Teiler
15. Armin Hruby 128,0 Teiler
16. Michael Haller 155,0 Teiler
17. Sem Semmelbauer 155,6 Teiler
18. Franz Pillmeier 159,3 Teiler
19. Katrin Pusl 192,5 Teiler
20. Matthias Daiminger 194,2 Teiler
21. Andreas Hirmer 220,1 Teiler
22. Martina Groitl 225,2 Teiler
23. Toni Pfeilschifter 309,2 Teiler

 

 

 

 

Schießabend 15.10.2010

1. Johann Semmelbauer

76,5

Teiler
2. Maria Hutterer

80,4

Teiler
3. Franz Pillmeier

100,0

Teiler
4. Ludwig Wanninger

109,1

Teiler
5. Wolfgang Plötz

109,9

Teiler
6. Armin Hruby

113,3

Teiler
7. Andreas Hruby

129,4

Teiler
8. Sabine Wanninger

137,4

Teiler
9. Richard Groitl

156,8

Teiler
10. Roswitha Semmelbauer

172,2

Teiler
11. Franz Michl

185,1

Teiler
12. Elena Wanninger

194,0

Teiler

 

 

 

Erntedankschießen 01.10.2010

1. Manfred Hruby

20,0

Teiler
2. Armin Hruby

63,0

Teiler
3. Josef Plötz

72,0

Teiler
4. Andreas Hirmer

74,7

Teiler
5. Ludwig Wanninger

118,0

Teiler
6. Franz Pillmeier

121,0

Teiler
7. Maria Hutterer

123,0

Teiler
8. Richard Groitl

131,0

Teiler
9. Wolfgang Plötz

137,0

Teiler
10. Sabine Pillmeier

158,7

Teiler
11. Ludwig Raab

180,0

Teiler
12. Matthias Daiminger

203,0

Teiler
13. Andreas Daiminger

203,0

Teiler
14. Toni Pfeilschifter

205,0

Teiler
15. Elena Wanninger

209,0

Teiler
16. Franz Michl

313,0

Teiler
17. Fane Groitl

368,0

Teiler
18. Andreas Hruby

371,0

Teiler
19. Johannes Traurig

457,7

Teiler

 

 

 

Schießabend 17.09.2010

1. Wolfgang Plötz

57,0

Teiler
2. Franz Pillmeier

65,0

Teiler
3. Martina Groitl

77,0

Teiler
4. Sabine Wanninger

109,0

Teiler
5. Armin Hruby

133,0

Teiler
6. Toni Pfeilschifter

134,0

Teiler
7. Sabine Pillmeier

158,7

Teiler
8. Alois Holzinger

199,0

Teiler
9. Richard Groitl

252,0

Teiler
10. Fane Groitl

442,0

Teiler
11. Manfred Hruby

514,0

Teiler

 

 
Alois – Babl – Gedächtnisschießen 04.09.2010

 

1. Franz Pillmeier

37,4

Teiler
2. Wolfgang Plötz

55,6

Teiler
3. Andreas Hruby

61,8

Teiler
4. Tom Müller

63,6

Teiler
5. Andreas Daiminger

68,1

Teiler
6. Toni Pfeilschifter

70,9

Teiler
7. Andreas Hirmer

72,8

Teiler
8. Sabine Wanninger

75,3

Teiler
9. Nicole Hirmer

82,7

Teiler
10. Alois Holzinger

117,9

Teiler
11. Franz Michl

119,1

Teiler
12. Manfred Groitl

155,9

Teiler
13. Sabine Pillmeier

159,3

Teiler
14. Thomas Staudacher

178,6

Teiler
15. Matthias Daiminger

197,5

Teiler
16. Lena Wanninger

206,5

Teiler
17. Johann Semmelbauer

262,1

Teiler
18. Hans Hochmuth

309,4

Teiler
19. Maria Hutterer

316,6

Teiler
20. Armin Hruby

324,8

Teiler